Mutiara 3 Kata

31 Maret, 2010
 • Rasulullah SAW bersabda :
 1. Jika di pagi buta seseorang telah mengadu pada manusia akan nasib hidup yang menimpa, sungguh ia telah kufur atas rezeki Tuhannya.
 2. Jika ia mengeluh penuh duka tentang berbagai masalah harta, sungguh ia telah murka terhadap Tuhannya.
 3. Jika seseorang menghormati orang kaya karena limpahan hartanya, sungguh telah binasa dua pertiga agamanya.
 • Umar ra berkata :
 1. Saling mencinta sesama manusia adalah wujud akal mulia.
 2. Bertanya dengan benar pada ulama adalah perwujudan ilmu utama.
 3. Berpikir masa depan dengan terencana adalah wujud sebagian kerja nyata.

Baca entri selengkapnya »

Iklan

Mutiara 2 Kata

31 Maret, 2010

 • Rasulullah SAW bersabda :
 1. Tak ada istilah dosa kecil bila dikekali.
 2. Tak ada istilah dosa besar bila disesali.
 • Rasulullah SAW bersabda :
 1. Awal mula segala dosa, adalah terlampau cinta harta.
 2. Awal mula segala sesat, adalah enggan tunaikan zakat.

Baca entri selengkapnya »


Mutiara 5 Kata

12 Januari, 2010
 • Rasulullah SAW bersabda :
  Allah berikan lima upaya, dan disediakan-Nya imbalan lima :
 1. Allah ajari insan bersyukur, dan Dia berikan tambahan makmur.
 2. Allah ajari insan berdo’a, dan Dia jamin akan ijabahnya.
 3. Allah ajari insan bertaubat, dan Dia jamin diterima taubatnya.
 4. Allah ajari insan istighfar, dan Dia sediakan pengampunannya.
 5. Allah ajari insan berderma, dan Dia bersedia membalas dermanya.
 • Rasulullah SAW bersabda :
  Orang yang memandang rendah lima manusia, ia merugi akan lima hal:
 1. Memandang rendah Ulama, rugi tentang agama.
 2. Memandang rendah Penguasa, rugi tentang dunia.
 3. Memandang rendah Tetangga, rugi akan bantuannya.
 4. Memandang rendah Saudara, rugi akan darmanya.
 5. Memandang rendah Keluarga, rugi akan harmonisnya.

Baca entri selengkapnya »


Mutiara 4 Kata

12 Januari, 2010
 • Rasulullah SAW bersabda :
 1. Bintang-gemintang adalah pengaman, bagi penduduk di atas awan. Apabila ia terpendar murai, sungguh aku tak tahu apa yang akan terjadi.
 2. Ahli baitku adalah penjaga, bagi seluruh ummat yang ada. Apabila mereka telah tiada, maka hukum Ilahi yang berbicara.
 3. Aku adalah pelindung, bagi sahabat-sahabatku kini. Jika nanti aku mati, itulah hukum Allah yang menggariskan.
 4. Gunung-gunung adalah pengukuh, bagi penghuni bumi secara utuh. Jika pun nanti ia tercerai-berai, terserah amar Allah akan menyikapi.
 • Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari :
 1. Abu Dzar, benahilah bahtera, sebab samudera hidup teramat dalam airnya.
 2. Siapkanlah bekal sebanyak-banyaknya, sebab perjalanan diri masih teramat lama.
 3. Ringankanlah beban di pundakmu, sebab jalan yang engkau tempuh terjal berliku.
 4. Sucikanlah perbuatanmu, sebab penyelidik selalu saja memantaumu.

Baca entri selengkapnya »